Aktuálně

Co nového ve starokatolické farnosti u sv. Máří Magdalény v Praze?
 

po vzájemné dohodě tímto oficiálně svolávám shromáždění naší Farní obce SKC Praha - sv. Máří Magdaléna na 9. 6. 2019.

Drazí přátelé,
jelikož se jaro blíží, měli bychom se opět sejít poněkud více formálně a tak dle ust. § 25 odst. 2 naší církevní ústavy, tímto svolávám farní shromáždění na 10.3.2019 bezprostředně po pravidelné nedělní bohoslužbě v naší kapli sv. Máří Magdalény (bohoslužba se koná od 10 hodin). Budeme seznámeni s výsledky hospodaření farnosti za...

15:00 vázání adventních věnců - přijďte kdykoliv během odpoledne pobýt, uvázat věnec, dát si svařák...