Aktuálně

Co nového ve starokatolické farnosti u sv. Máří Magdalény v Praze?
 

1. neděle adventní 3. 12. 2017
10:00 - eucharistická slavnost
11:00 - tradiční podzimní farní shromáždění: na programu schválení rozpočtu na rok 2018 a rozdělení podpory na charitativní akce ad.