Farní shromáždění 10. 3. 2019

10.02.2019

Drazí přátelé,
jelikož se jaro blíží, měli bychom se opět sejít poněkud více formálně a tak dle ust. § 25 odst. 2 naší církevní ústavy, tímto svolávám farní shromáždění na 10.3.2019 bezprostředně po pravidelné nedělní bohoslužbě v naší kapli sv. Máří Magdalény (bohoslužba se koná od 10 hodin). Budeme seznámeni s výsledky hospodaření farnosti za rok 2018 a s dalšími věcmi, které nás čekají a neminou. S podrobnostmi budete seznámeni s předstihem. Prosím o hojnou účast, nějaké občerstvení určitě bude.
S pozdravem Josef Metoděj Jemelka