Farní shromáždění 24. 11. 2019

22.10.2019

Drazí bratři a sestry,

svolávám tímto shromáždění Farní obce Praha - sv. Máří Magdaléna, které se bude konat dne 24.11.2019 v 11:00 (po nedělní bohoslužbě se začátkem v 10:00) v prostorách naší kaple sv. Máří Magdalény u Čechova mostu. Na programu bude projednání návrhu rozpočtu farnosti na rok 2020 (návrh bude ještě rozeslán), informace o výsledcích 50. synody naší církve a informace k začlenění společenství u rotundy sv. Kříže k naší farnosti.

Občerstvení bude zajištěno, nicméně každá vaše snaha napéct, navařit či donést nápoje je vítána.

Užívejte poslední teplejší dny.

Váš Josef Metoděj Jemelka