Farní shromáždění 25. 11.

25.10.2018

Drazí přátelé,

jelikož opakování není nikdy dost a k opakování oznámení nás přímo vyzývá ust. § 25 odst. 2 naší církevní ústavy, tak vám tímto připomínám, že dne 25.11.2018 bezprostředně po pravidelné nedělní bohoslužbě v naší kapli sv. Máří Magdalény (bohoslužba se koná od 10 hodin) se bude konat shromáždění farní obce

Bude projednáván především rozpočet farnosti na rok 2019. S návrhem rozpočtu budete seznámeni ještě před shromážděním. Prosím o hojnou účast.

S pozdravem, Josef Metoděj Jemelka