Farní shromáždění 31. 5. 2020

01.05.2020

Přátelé,

doufám, že jste všichni v pořádku, zdraví a plní sil.

Naše farní rada má již v podstatě propadlý mandát, je na čase, abychom se sešli na farním shromáždění, zvolili konečně farní radu a taky schválili závěrečný účet za loňský rok.

Proto svolávám farní shromáždění na neděli 31.5. v 11:00 po konci bohoslužby v kryptě naší rundy sv. Máří Magdalény. 

Konání farního shromáždění je podmíněno tím, že to umožní epidemiologická situace.

Váš Pepa Jemelka