Farní shromáždění 4. 3. 2018

22.01.2018

Tradiční jarní farní shromáždění se uskuteční v neděli 4. 3. 2018 od 11:00 hod. u sv. Máří.

Program:

  1. Zpráva o činnosti 2017 (Bendy a Pavel H.)
  2. Zpráva o hospodaření 2017 (Zuzana)
  3. Zpráva revizní komise ke Zprávě o hospodaření 2017 (Josef a Patrik)
  4. Volba nové farní rady (aktuální končí 23. 4. 2018) + stanovení počtu členů rady
  5. Různé