Farní shromáždění 9. 6. 2019

11.05.2019

Milé sestry, milí bratři,

po vzájemné dohodě tímto oficiálně svolávám shromáždění naší Farní obce SKC Praha - sv. Máří Magdaléna na 9. 6. 2019.

Ten den bohoslužba u sv. Máří nebude, zúčastníme se bohoslužby v naší katedrále u sv. Vavřince na Petříně, která se koná od 10:30. Farní shromáždění se bude konat u sv. Vavřince na Petříně po konci bohoslužby, cca od 11:30.

Na programu jednání bude volba laického delegáta (a eventuálně jeho náhradníka) na celocírkevní synodu konanou ve dnech 17.-19. 10.2019 v Bystřici pod Hostýnem.

Dále budou projednávány záležitosti na synodu (výsledky sčítání starokatolíků, otázka zavedení církevní daně, návrh na žehnání svazků stejnopohlavních osob a dále dle vašich návrhů).

Prosím o hojnou účast a budu se těšit.

Pepa Jemelka