Noc kostelů se blíží

14.03.2017

9.6.2017 - také u Máří Magdalény! Program se chystá - vystoupí několik muzikantů, budeme mít zpívané nešpory a kompletář, proběhne několik výkladů historie kaple. Kromě toho bude v kryptě pod kaplí k dispozici také občerstvení.