Společenství u sv. Máří Magdalény

Jsme otevřené společenství křesťanů a zveme mezi sebe všechny, kdo mají zájem o duchovní růst a prožívání společenství

Setkáváme se na bohoslužby vždy v neděli v 10 hodin dopoledne v kapli sv. Máří Magdalény u Čechova mostu pod letenským kyvadlem, blízko Úřadu vlády ČR.

Přijďte se podívat - kaple se nachází poblíž tramvajové zastávky Čechův most. Poskytujeme také prostor pro výstavy v prostoru pod kaplí nebo pro koncerty přímo v kapli.

Mezi námi jsou lidé různých cest a s různými životními příběhy: žijící v manželství i mimo něj, svobodní i rozvedení či lidé LGBT žijící v partnerství, mladí i senioři, pracující, studenti, důchodci, nejen Češi, ale také příslušníci jiných národů.

Jsme součástí Starokatolické církve v ČR, a snažíme se o otevřenost vůči sobě navzájem i vůči příchozím z venku.

Kontakty

Duchovní služba: 
  • Mgr. Marek Bendy Růžička - farář, email: bendyr@gmail.com, telefon: 603 841 715
  • Mgr. Pavel Hynek - kněz, nemocniční kaplan v Psychiatrické nemocnici Bohnice, email: pavelhynku@seznam.cz, telefon 722 047 161
  • ThDr. Petr Miencil - jáhen
  • Prof. ThDr. David R. Holeton, Ph.D. - emeritní duchovní správce

facebook.com/kaplemagdalena

Starokatolická církev v ČR:

O kapli Máří Magdalény

Kaple byla postavena roku 1635. Jako architekt je nejčastěji uváděn Giovanni Domenico de Barifis a stavitel převor špitálského řádu Křižovníků s červeným srdcem, prelát Jan Chrisostom Trembský.


Kaple později přešla do vlastnictví města Prahy a od roku 1908 je využívána pražskou starokatolickou farní obcí.

Stěny kaple zdobí nástěnné fresky biblických stromů a keřů.
Nad vchodem je veraikon Krista obklopený obrazy čtyř českých patronů: svatých Cyrila, Metoděje, Václava a Jana Husa. Autorem obrazu je Andrej Kolomacký. Zajímavé jsou též vitráže Aleny Novotné-Gutfreundové znázorňující dějiny kaple od jejího založení až do poloviny 20. století, kdy v letech 1952-1958, v rámci složité úpravy předmostí, byl proveden vůbec první přesun celé budovy v tehdejším Československu. Přesunem kaple o 30,75 metrů na předem připravený bastion nad řekou byla zachráněna jedinečná stropní štukatura.

Církev


Starokatolická církev v ČR je členskou církví Utrechtské unie starokatolických církví. Hlásí se k odkazu České církve podobojí (utrakvistické).

Její součástí je i pražská anglikánská farnost působící při kostele sv. Klimenta.

Od roku 2016 stojí v čele církve biskup Pavel Stránský.

Více na www.starokatolici.cz.

Jak se k nám dostat

Kaple sv. Máří Magdalény 

Nábřeží Edvarda Beneše 131/1

118 00 Praha 1 - Malá Strana

Kaple se nachází v bezprostřední blízkosti Čechova mostu v Praze, pod letenským kyvadlem.

Nejbližší tramvajová zastávka je Čechův most, případně Právnická fakulta.

Kaple je dostupná pěšky ze Staroměstského náměstí - chůzí 10 až 15 minut.

Mapa: https://beta.mapy.cz/s/aGpd