Společenství u sv. Máří Magdalény

Jsme součástí Starokatolické církve v ČR, a snažíme se
o otevřenost vůči sobě navzájem i vůči příchozím z venku.

Všichni, kdo mají zájem o duchovní růst a prožívání společenství, jsou srdečně vítaní

Mezi námi jsou lidé různých cest a s různými životními příběhy: žijící v manželství i mimo něj, svobodní i rozvedení, lidé LGBT žijící v partnerství, mladí i senioři, pracující, studenti, důchodci, lidé různých etnik.


Setkáváme se na bohoslužbách vždy v neděli v 10 hodin dopoledne v kapli sv. Máří Magdalény u Čechova mostu (zastávka tramvaje 15, 17 Čechův most)
Po bohoslužbe většinou ještě posedíme u kávy

Poskytujeme také prostor pro výstavy v prostoru pod kaplí nebo pro koncerty přímo v kapli.Kontakty

Duchovní služba:


  • Mgr. Marek Bendy Růžička - farář
  • email: bendy@starokatolici.cz, telefon: 603 841 715

  • Mgr. Pavel Hynek - kněz,
  • nemocniční kaplan v Psychiatrické nemocnici Bohnice,
  • email: pavelhynku@seznam.cz, telefon 722 047 161

  • ThDr. Petr Miencil - jáhen

  • Prof. ThDr. David R. Holeton, Ph.D. -
  • emeritní duchovní správce

facebook.com/kaplemagdalena

Starokatolická církev v ČR:

O kapli Máří Magdalény

Kaple byla postavena roku 1635. Jako architekt je nejčastěji uváděn Giovanni Domenico de Barifis a stavitel převor špitálského řádu Křižovníků s červeným srdcem, prelát Jan Chrisostom Trembský.


Kaple později přešla do vlastnictví města Prahy a od roku 1908 je využívána pražskou starokatolickou farní obcí.

Stěny kaple zdobí nástěnné fresky biblických stromů a keřů.
Nad vchodem je veraikon Krista obklopený obrazy čtyř českých patronů: svatých Cyrila, Metoděje, Václava a Jana Husa. Autorem obrazu je Andrej Kolomacký. Zajímavé jsou též vitráže Aleny Novotné-Gutfreundové znázorňující dějiny kaple od jejího založení až do poloviny 20. století, kdy v letech 1952-1958, v rámci složité úpravy předmostí, byl proveden vůbec první přesun celé budovy v tehdejším Československu. Přesunem kaple o 30,75 metrů na předem připravený bastion nad řekou byla zachráněna jedinečná stropní štukatura.

Církev


Starokatolická církev v ČR je členskou církví Utrechtské unie starokatolických církví. Hlásí se k odkazu České církve podobojí (utrakvistické).

Její součástí je i pražská anglikánská farnost působící při kostele sv. Klimenta.

Od roku 2016 stojí v čele církve biskup Pavel Stránský.

Více na www.starokatolici.cz.

Jak se k nám dostat

Kaple sv. Máří Magdalény 

Nábřeží Edvarda Beneše 131/1

118 00 Praha 1 - Malá Strana

Kaple se nachází v bezprostřední blízkosti Čechova mostu v Praze, pod letenským kyvadlem.

Nejbližší tramvajová zastávka je Čechův most, případně Právnická fakulta.

Kaple je dostupná pěšky ze Staroměstského náměstí - chůzí 10 až 15 minut.

Mapa: https://beta.mapy.cz/s/aGpd