Aktuálně

Co nového ve starokatolické farnosti u sv. Máří Magdalény v Praze?
 

svolávám tímto shromáždění Farní obce Praha - sv. Máří Magdaléna, které se bude konat dne 24.11.2019 v 11:00 (po nedělní bohoslužbě se začátkem v 10:00) v prostorách naší kaple sv. Máří Magdalény u Čechova mostu. Na programu bude projednání návrhu rozpočtu farnosti na rok 2020 (návrh bude ještě rozeslán), informace o výsledcích 50. synody naší...