Historie kaple

Kaple byla postavena roku 1635. Jako architekt je nejčastěji uváděn Giovanni Domenico de Barifis a stavitel převor špitálského řádu Křižovníků s červeným srdcem, prelát Jan Chrisostom Trembský. Kaple později přešla do vlastnictví města Prahy a od roku 1908 je využívána pražskou starokatolickou farní obcí. 

Stěny kaple zdobí nástěnné fresky biblických stromů a keřů. Nad vchodem je veraikon Krista obklopený obrazy čtyř českých patronů: svatých Cyrila, Metoděje, Václava a Jana Husa. Autorem obrazu je Andrej Kolomacký. Zajímavé jsou též vitráže Aleny Novotné-Gutfreundové znázorňující dějiny kaple od jejího založení až do poloviny 20. století, kdy v letech 1952-1958, v rámci složité úpravy předmostí, byl proveden vůbec první přesun celé budovy v tehdejším Československu. Přesunem kaple o 30,75 metrů na předem připravený bastion nad řekou byla zachráněna jedinečná stropní štukatura. 

V minulých letech proběhla nákladná generální oprava celé budovy, při níž kaple získala měděnou střešní krytinu a úpravy doznal i celý interiér kaple.

Úpravy předmostí Čechova mostu


Pohled na kapli před úpravami předmostí v roce 1954. Na letenské pláni probíhá úprava podstavce pro Stalinův pomník.

Z knihy Pražské mosty vydané nakladatelstvím Academia Praha 1985. Jako autoři jsou uvedeni Jan Fischer a Ondřej Fischer.

Přesun kaple


Přesun kaple na kolejích v roce 1956.

Přesun kaple v únoru 1956

Z knihy Pražské mosty vydané nakladatelstvím Academia Praha 1985. Jako autoři jsou uvedeni Jan Fischer a Ondřej Fischer.

Legenda o kapli

KOŠNÁŘ, Julius. Staropražské pověsti a legendy. Praha: Vincentinum, 1933

V knize Julia Košnáře najdeme také pověst, která se vztahuje ke švédskému obléhání Prahy. Více zde.

© 2017-2022 Farnost sv. Máří Magdalény v Praze.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky